- vďaka spolupráci s najväčšími leasingovými (úverovými) spoločnosťami, Vám vieme sprostredkovať ten najvýhodnejší leasing (úver) na počkanie
- ponúkame Vám aj sprostredkovanie leasingu (úveru) tretej osobe a to napr. ak Vy predávate auto známemu a ten ho chce kúpiť na leasing, alebo ak Vy kupujete auto od známeho a chcete ho kúpiť na leasing
- k sprostredkovaniu leasingu (úveru) u nás potrebujete:

Fyzická (súkromná) osoba:
Občianský preukaz
Vodičský preukaz alebo Pas
Potvrdenie o príjme

Fyzická (živnostník) osoba:
Občianský preukaz
Vodičský preukaz alebo Pas
Živnostenský list
Osvedčenie o registrácii DPH (ak ste platcom DPH)
Daňové priznanie

Právnická osoba (firma):
Občianský preukaz (konateľ)
Vodičský preukaz alebo Pas
Výpis z obchodného registra
Osvedčenie o registrácii DPH
Daňové priznanie (súvaha)
Pečiatka

Dôchodca:
Občianský preukaz
Vodičský preukaz alebo Pas (Rodný list)
Výmer dôchodku zo sociálnej poisťovni

Cudzinec:
Doklad totožnosti (ID card)
Pas
Potvrdenie o príjme
Doklad k povoleniu k pobytu

Spolupracujeme s:

PETER CARS TÍM s.r.o.
Leasing
  • mobil: 0908 197 409